ข่าวสาร

หน้าแรก > Guide >

ปัญหาเติมเงิน,ดูที่นี่!

2014-10-14 22:49:14

[หลังเติมเงิน,หักเงินแล้ว,แต่ยังไม่ได้รับGold]
เหตุการณ์เช่นนี้,เติมเงินสำเร็จแต่ไม่ได้รับGold,ขอให้ผู้เล่นทุกท่านติดต่อฝ่ายดูแลลูกค้าทางCSหรือทางอีเมล์

บริการลูกค้า:cs.siamgame.in.th
Line:SuperSamkok

อธิบายรายละเอียดในจดหมายถึงปัญหาที่ท่านพบ,และส่งข้อมูลต่อไปนี้:
1.ชื่อเซิร์ฟ:
2.ชื่อตัวละคร:
3.ไอดีเกม :
4.บัญชีเติมเงิน :
5.รายการเติมเงิน :
เช่นนี้,ทำให้ฝ่ายดูแลลูกค้าบันทึกได้รวดเร็วขึ้น,และทำการส่งเรื่องไปยังทีมพัฒนาเพื่อทำการแก้ไขอย่างเป็นระบบ

ปัญหาการเติมเงินรวมถึงข้อเสนอแนะ,โดยทั่วไปจะดำเนินการแล้วเสร็จภายใน1~2วันทำการ
หากเกิดปัญหาช่วงวันหยุด,จะทำการแก้ไขในวันจันทร์
หากเกิดปัญหาช่วงเทศกาล,จะสามารถแก้ไขได้หลังจากจบวันหยุดเทศกาล