ข่าวสาร

หน้าแรก > Official News > News >

ใช้จ่ายคืนกำไร

2014-10-24 15:36:19

เวลากิจกรรม:วันที่24 ต.ค. 12:00-26ต.ค.23:59
เนื้อหากิจกรรม:
1、สะสมใช้500Gold:ยาเลื่อนขั้น*300、หีบเงิน*5、กุญแจเงิน*5、ยาพลังแรง*2、ห่อของขวัญสีฟ้า*5
2、สะสมใช้1000Gold:Silver *300000、หีบเงิน*10、กุญแจเงิน*10、แพนด้าExp *5、ห่อของขวัญสีฟ้า*5
3、สะสมใช้2000Gold:เศษดวงจิตสมบัติ*1、หีบทอง*10、กุญแจทอง*10、ป้ายรีเซ็ตลึกลับ*10、แพนด้าExp *10
4、สะสมใช้5000Gold:ดวงจิตสมบัติ*1、Silver *500000、หีบทอง*20、กุญแจทอง*20、แพนด้าExp *20

【อธิบายกิจกรรม】
1、กิจกรรมเงื่อนไขต้องใช้Goldในเกม,เติมGoldสะสมและไม่ใช้จะไม่นับรวม
2、รางวัลแต่ละรายการรับได้เพียง1ครั้ง,รางวัลทั้งหมดสามารถสะสมรับได้ เช่น  ผู้เล่นใช้จ่ายในช่วงกิจกรรม5000Gold,จะได้รับรางวัลของรายการรายการ5000Gold、2000Gold、1000Gold、500Gold อย่างละ1ครั้ง
3、ใช้จ่ายถึงรายการที่กำหนด,จะได้รางวัลกิจกรรมทันที  โปรดรับรางวัลภายในช่วงกิจกรรม,หากไม่มีการรับจะถือว่าท่านสละสิทธิ์การรับรางวัลเอง
4、กิจกรรมนี้ทีมงาน Super Samkok สงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจทั้งหมด