ข่าวสาร

หน้าแรก > Official News > News >

ครังตีEXPสมบัติx2

2014-11-18 15:35:47

[ช่วงเวลา]18/11/2014 12:00 ถึง 20/11/2014 23:59
[ขอบเขต]S1~S10

[รายละเอียด]ในช่วงกิจกรรมจำนวนครั้งการตี EXPสมบัติ เพิ่มจากเดิม 2 เท่า

[เพิ่มเติม]
1. ทาง Super Samkok ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแต่เพียงผู้เดียว